Articles on: Department of Health

Paano magsagawa ng online consultation sa inyong mga pasyente?Ang SeeYouDoc ay may online consultation feature na kung saan maaaring makausap ng mga pasyente ang kanilang doktor sa pamamagitan ng video call. Ito ang paraan ng SeeYouDoc upang mapabuti ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan sa bansa. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga tablet at mobile phone, madaling naikokonekta ng SeeYouDoc ang mga pasyente sa kailangan nilang doktor.

Ang online consultation ay isang paunang konsultasyon na ginawa nang malayuan sa pamamagitan ng isang video call. Nagbibigay ang mga doktor sakanilang mga pasyente ng ekspertong payo patungkol sa kanilang kalusugan o paunang pagsusuri tungkol sa kanilang kasalukuyang pisikal na kondisyon.

Bilang aming partner doctor sa SeeYouDoc, ang iyong online consultation ay tatagal ng limang (5) minuto lamang. Magagawa mong itakda ang iyong nais na halaga para sa bawat online consultation na iyong gagawin.

Narito ang video tutorial upang tulungan kang umpisahan ang online consultation sa iyong mga pasyente.
Need more help? As we build software to help innovate the medical industry today, our arms are also open to provide you assistance in any way possible. If you need a face to face, online or recorded demo, let us know by giving us a call or emailing us through hello@seeyoudoc.com & +63 917 702 6381.

Updated on: 05/13/2020

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!