Articles on: Department of Health

Paano gumawa ng SeeYouDoc account?Naiintindihan ng SeeYouDoc kung gaano kahalaga ang oras para sa mga pasyenteng nangangailangan ng tulong sa kanilang kalusugan. Kaya naman pinabilis ang paraang nang paggawa ng account at pag-log in sa SeeYouDoc.

Kung ikaw ay wala pang SeeYouDoc app, i-download ito nang libre sa Google Play Store o Apple App Store. Kung gumagamit ka ng iyong web browser, pumunta lamang sa www.seeyoudoc.com.

Mobile Number and Email AddressSa SeeYouDoc maaari kang gumawa ng account gamit ang alinman sa iyong mobile number at email address.

I-click ang "Sign up" gaya ng iyong nakikita sa larawan sa ibaba para sa web browser o i-click ang "Continue with SeeYouDoc account" para sa mobile.

Sign up para sa web browser

Sign up para sa mobile devices

Pillin ang "Register as a Patient."Punan nang naaayong impormasyon ang form. Kumpirmahin na ikaw ay sumasang-ayon sa aming Terms and Conditions at i-click ang checkbox ng reCAPTCHA para sa Privacy Policy. Pagkatapos, i-click ang "SIGN UP" sa huling bahagi.Samantala, ilagay naman ang iyong mobile number o email address kapag ikaw ay nasa mobile.Maglagay ng referral code kung ikaw ay mayroon nito at kung wala naman ay, maaari ng laktawan ang bahaging ito.Kung ikaw ay nag-sign up sa pamamagitan ng web, mayroon ipapadala sa iyong email upang i-verify ang iyong account. I-click lamang ang, "CONFIRM MY EMAIL" upang makumpleto ang iyong pag-sign up.Lumikha ng iyong sariling passwordPunan ang iyong pangunahing impormasyon at i-click ang "Continue."Kumpirmahin na ikaw ay sumasang-ayon sa aming Data Privacy Policy sa pamamagitan ng pag tsek sa kahon. Pagkatapos ay i-click ang "Get started."Facebook and GoogleMaaari mo rin i-sync ang iyong Facebook at Google accounts sa SeeYouDoc para sa mas mabilis na pag-sign up at pag-log in. Hindi tulad ng mobile at email, hindi ito nangangailangan ng OTP code. Kailangan mo lamang na pahintulutan ang alinman sa iyong Facebook o Google account na kumonekta sa SeeYouDoc dahil ito ay direktang i-synchronize ang ilan sa iyong impormasyon.

I-click ang "Continue with Facebook" o "Continue with Google"
Lumikha ng password. Ito ay dapat hindi bababa sa 8 alphanumeric characters.
Punan ang iyong pangunahing impormasyon at i-click ang "Continue."
Kumpirmahin na ikaw ay sumasang-ayon sa aming Data Privacy Policy at Terms and Conditions.


Need more help? As we build software to help innovate the medical industry today, our arms are also open to provide you assistance in any way possible. If you need a face to face, online or recorded demo, let us know by giving us a call or emailing us through hello@seeyoudoc.com & +63 917 702 6381.

Updated on: 08/03/2020

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!